Sättet som telefonförsäljare hittar dig på är via olika register. Dessvärre har du inte kontroll över alla register som du är med i. Det är inte bara företag där du är kund utan även diverse myndigheter.

Fördelen med ett kontantkort är att det inte registreras på samma sätt, och därmed kan du i stor utsträckning undvika traditionella register.

Använd kontantkort för att undvika telefonförsäljare

För att metoden ska fungera behöver du ett så kallat oregistrerat kontantkort. Det innebär att det betalas kontant utan att du uppger personnummer eller adress, och köps ofta i kiosker eller delas ut gratis av operatören.

Eftersom kontantkortet inte är kopplat till dig som person eller en verksamhet du är bunden till, dyker det inte heller upp i telefonförsäljarnas register. De kommer därmed ha betydligt svårare att nå dig.

Känns sättet som en för stor omväg finns det dock även andra sätt att gå tillväga på för att slippa telefonförsäljare.

Ett av dem är att vara med i NIX-registret, och det har länge fungerat bra. Det innebär att telefonförsäljare inte får kontakta dig.

Allt fler kryphål har dock kommit fram. Om du gett tillåtelse för företaget att kontakta dig så räknas det inte, inte heller om det rör sig om samhällsinformation eller opinionsundersökningar. NIX-registret påverkar heller inte om du redan är kund hos företaget.

Kontantkort har fler bra egenskaper

Kontantkort är dock bra för mycket mer än att bara undvika telefonförsäljare. Du kan enklare sätta en budget och får lättare att planera din ekonomi.

Vill du läsa mer om hur du hittar ett passande kontantkort för din livsstil, kan du göra det på www.kontantkort.se.

Via nätet måste du dock nästan alltid uppge personlig information såsom namn, personnummer och adress. Köper du ditt kontantkort online kan det därför vara smart att gå med i exempelvis NIX-registret.