Telefonförsäljning är en säljform där allt sker över telefon utan ett fysiskt möte mellan köpare och säljare. Denna form av försäljning startades i början av 1900-talet i USA och den första försäljningen över telefon bestod av att sälja in annonser i olika telefonkataloger. Försäljning över telefon kom till Sverige först i slutet på 1970-talet. Även i Sverige var den första försäljningen som skedde över telefon annonser för att marknadsföra sig hos Gula Sidorna. Idag är telefonförsäljning utbrett över alla olika typer av verksamheter och länder världen över. Denna verksamhet omsätter miljardbelopp och bidrar till att många människor idag har ett jobb.

Skillnader mellan telefonförsäljning och vanlig försäljning

Det finns flera skillnader mellan telefonförsäljning och vanlig försäljning som sker i en butik eller online. Den största skillnaden är självfallet att det aldrig sker något fysiskt möte mellan säljare och köpare när det kommer till telefonförsäljning, utan allt sker över telefon från start till slut. Det ställer stora krav på god telefonkommunikation för att samtalet inte ska upplevas som stötande eller irriterande för kunden. I Sverige innebär detta att allt som säljs via telefonförsäljning regleras av flera lagar för att ge kunden en extra trygghet, då man inte kan se produkten eller få den direkt. Den viktigaste av dessa är distansköpslagen. Den gör att du har 14 dagars ångerrätt på allt över telefon, oavsett om du tackat ja till erbjudandet över telefon.

Olika typer av telefonförsäljning

När det kommer till telefonförsäljning finns det flera olika varianter av försäljning. En del telefonförsäljning sker till ”kalla kunder”, vilket betyder att de ringer till slumpmässiga människor som inte har någon tidigare koppling till produkten eller företaget.

Annan telefonförsäljning är mot ”varma kunder”, vilket är kunder som redan finns i företagets system då det kan vara så att du redan är kund hos dem, att du får nyhetsbrev/erbjudanden eller att du tidigare har varit kund. Ytterligare en typ av telefonförsäljning är när du blir uppringd för att företaget behöver samla information kring marknadsföring om projekt/produkter och att du får något för att delta i dessa.

Sammanfattning av telefonförsäljning.

Telefonförsäljning är ett väldigt bra komplement till vanlig fysik försäljning som sker i butiker. Telefonförsäljningen kan ske i en mycket större utsträckning och man når ut till en mycket större massa. Detta gör att företaget får ut sin produkt till en bredare publik. Telefonförsäljning har länge varit en het debatt då många anser att det är ett fel sätt att sälja på och visst finns det exempel på företag som bedrivit denna verksamhet fel. Men om det sköts rätt och om alla lagar och regler följs som de ska är telefonförsäljning ett väldigt bra sätt att kunna sälja en produkt på.