Växel

Vid en växelmätning ringer undersökarna 200 samtal till respektive organisations växel. I de flesta fall frågar undersökaren efter en specifik respondent, men ibland har man bara ett ärende utan att veta vem det är man ska prata med och i dessa fall är det telefonistens uppgift att hjälpa den inringande vidare till rätt ställe.

En växel bedöms enligt fyra olika bedömningskriterier och vi ska nu reflektera över hur första intrycket känns samt om telefonisten agerar professionellt och engagerat vid framkopplingen. Vidare noterar vi vad som händer efter att telefonisten har kopplat vidare och slutligen skrivs en sammanfattande kommentar om hur hela samtalet har upplevts. Kommentaren har en viktig funktion då den förmedlar känslan av vilket bemötande man får som inringande kund.

AFA Försäkring
Segrare SM 2005 & 2006
Mellan 500-1 000 anknytningar

Under SM 2014 delades växlarna i fyra olika klasser:

  • Mindre än 1 500 anknytningar
  • Mellan 1 500-4 000 anknytningar
  • Mellan 4 000-8 000 anknytningar
  • Mer än 8 000 anknytningar