KommunSpecial

I klassen KommunSpecial ringer professionella undersökare 100 samtal till kommunväxeln, uppger ett ärende för telefonisten och kopplas sedan vidare till önskad förvaltning där även respondenten bedöms. Vi använder oss av mätmetoden M survey Medborgarservice där undersökarna ringer in som medborgare.

Kommunens växel bedöms enligt fyra olika bedömningskriterier och undersökaren ska främst vara uppmärksam på hur första intrycket känns samt om telefonisten hanterar framkopplingen på ett professionellt sätt och låter engagerad.

Vidare noterar undersökaren vad som händer efter framkopplingen, kommer man fram till anvisad respondent? Blir man återkopplad till växeln om ingen svarar på förvaltningen? Kanske kommer man till en röstbrevlåda, då noteras även detta tydligt i kommentaren. Vid svar av respondent bedömer undersökaren hur det allmänna bemötandet uppfattas på förvaltningen.

Mullsjö kommun
Segrare SM 2005

Slutligen skriver undersökaren en sammanfattande kommentar om hur hela samtalet har upplevts, vilket har en viktig funktion för att förmedla känslan av vilken service kommunen erbjuder inringande medborgare.

Sverige har 290 kommuner och i klassen KommunSpecial tävlar alla deltagande kommuner på lika villkor, oavsett hur stor eller liten kommunen är.