ContactCenter

I ContactCenter-klasserna ringer våra undersökare 200 samtal till respektive företag. Vi använder oss av mätmetoden M survey CC där undersökarna utger sig vara kunder som behöver hjälp med ett ärende.

Ett ContactCenter bedöms enligt åtta olika bedömningskriterier och bland annat är undersökaren uppmärksam på hur första intrycket är, om bemötandet är engagerat och hur effektivt ärendet hanteras. Vi noterar även vad som händer innan man kommer fram till svarspersonen, det vill säga talsvar, olika tonval och eventuella köbesked.

Slutligen skriver undersökaren en sammanfattande kommentar om hur hela samtalet har upplevts, vilket har en viktig funktion för att förmedla känslan av vilken service företaget erbjuder inringande kunder.

Under SM 2014 delades deltagande ContactCenter in i åtta olika klasser:

 • Bank
  ACE Försäkringar
  Segrare SM 2010
  Försäkringar
 • Business to Business
 • Försäkring
 • Resor & Transport
 • MedborgarService
 • Miljö & Energi
 • Handel & Support
 • Upplysning & Information