Tävlingsklasser

Den kombinerade mätningen/tävlingen ger er organisation en bild av hur inringande kunder/medborgare upplever servicen som ges via telefon.

Med hjälp av resultatet från en genomförd mätning får er organisation sedan den information som behövs för att utforma växeln eller ContactCentret till verksamhetens fördel.

I SM i Telefoni & Kundservice tävlas det i tre olika kategorier, beroende på vilken mätmetod vi använder oss av:

ContactCenter

Växel

KommunSpecial

I SM 2011 var kategorin ContactCenter uppdelad i åtta klasser och Växel i fem klasser. I kategorin KommunSpecial finns i dagsläget en klass, i den tävlar alla deltagande kommuner med sin kommunväxel samt förvaltningar.

Mer information finns att läsa under respektive kategori.