Inför SM 2018

Dags att ladda inför SM 2018!

Förbered med en Introduktionsmätning

Våra undersökare ringer 50 mystery calls till er organisation under valfri* tidpunkt från 20 november 2017 till 31 mars 2018.
Observera att er mätperiod måste pågå under minst fyra arbetsveckor.

*Ej under perioden 22 december 2017 – 6 januari 2018.

Senast tio arbetsdagar efter avslutad mätperiod levereras en fullständig resultatrapport. En genomgång över telefon ingår, ni får då tips om eventuella förbättringsåtgärder inför den uppföljande kvalitetsmätningen.

Intro M survey växel ~ 50 samtal ~ 15 000 sek + moms

Intro M survey KommunSpecial ~ 50 samtal ~ 18 000 sek + moms

Intro M survey ContactCenter ~ 50 samtal ~ 18 000 sek + moms


Paketpris!

Introduktionsmätning + deltagande SM 2018

M survey växel ~ 50 + 200 samtal ~ 48 000 sek + moms

M survey KommunSpecial ~ 50 + 100 samtal ~ 41 000 sek + moms

M survey ContactCenter ~ 50 + 200 samtal ~ 54 000 sek + moms

I priset ovan ingår

  • Två specifika rapporter, inklusive kommentarer till alla samtal.
  • Ert resultat benchmarkas med andra i er bransch.
  • Presentation av resultaten efter avslutad mätperiod, detta via telefon.
  • Deltagande i SM 2018.

Mätperiod SM 2018

Minst 12 (valfria) veckor under perioden:

  • 1 feb – 16 nov (v.5 – 46) med uppehåll 1 – 31 juli
  • Sista anmälningsdag tisdagen den 21 augusti (v.34)
  • Sista dag att leverera material till undersök torsdagen 23 augusti (v.34)
  • Sista startdatum den 27 augusti (v.35)

För mer information, kontakta Q SURVEY.