Vinnare 2017

 

Här presenteras samtliga vinnare och nominerade företag i
SM i Telefoni & Kundservice 2017.

ContactCenter

Klass: Bank & Finans
Zmarta Group – Vinnare

OPR Finance AB / Everyday Plus, Santander Consumer Bank

Klass: Business to Business
DHL Express – Vinnare

Husqvarna Group AB, St1 Sverige AB

Klass: Försäkring
SPP – Vinnare

AFA Försäkring Kundtjänst, AMF Pension

Klass: Resor & Transport
Beställningscentralen för Serviceresor – Region Örebro län – Vinnare

UL, X-trafik

Klass: Miljö & Energi
Umeå Energi – Vinnare

Göta Energi, Uddevalla Energi

Klass: Handel & Support
Sector Alarm AB – Vinnare

Footway, Jula

Klass: Upplysning & Information
Sandvikens kommun – Vinnare

Bilia Kundservice, Umeå universitet Infocenter

Växel

Färre än 4 000 anknytningar
Direktronik – Vinnare

AFA Försäkring Växel, Bergman & Beving AB

Fler än 4 000 anknytningar
Sundsvalls kommun – Vinnare

Arbetsförmedlingens Växel, Region Örebro län

 

Undersökarnas pris
Mr ContactCenter: Edwin Lindström, Svenska PostkodLotteriet
Ms ContactCenter: Felicia Henricsson, GodEl
Mr First Impression: Mathias Persson, Direktronik
Ms First Impression: Meg Skog, Lantmännen Ekonomisk Förening