SM 2017

Nominerade företag

Den 25 januari 13:30 så korades vinnarna av SM i Telefoni & Kundservice 2017.
Här nedan kommer vi att löpande publicera bilder på segrarna.

DHL Express, vinnare i klassen Business to Business

Sundsvalls kommun, vinnare i klassen Fler än 4 000 anknytningar

Umeå Energi, vinnare i klassen Miljö & Energi

Beställningscentralen för Serviceresor – Region Örebro län,
vinnare i klassen Resor & Transport

Sandvikens kommun, vinnare i klassen Upplysning & Information

Direktronik, vinnare i klassen Färre än 4 000 anknytningar

Zmarta Group, vinnare i klassen Bank & Finans

Mr ContactCenter: Edwin Lindström, Svenska PostkodLotteriet

Ms ContactCenter: Felicia Henricsson, GodEl

Mr First Impression: Mathias Persson, Direktronik

Ms First Impression: Meg Skog, Lantmännen Ekonomisk Förening